Vrátenie a reklamácia tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu.

POZOR: Náklady na prepravu znáša kupujúci!

Predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z.§ 10 ods. 3 nie je povinný znášať náklady na prepravu vráteného tovaru.

Ustanovenie § 10 ods. 3"Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)."

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete >>> TU.

 

Tovar je potrebné zaslať na adresu našej prevádzky:

Balkys Trade, s.r.o.

Polom 1104

029 01 Námestovo

POZOR: Tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil!

 

Ako zabaliť tovar?

Správne balenie

1. Tovar v originálnom balení je vybavený vonkajším obalom, napr. krabicou z obchodu alebo stretch fóliou.

2. Kvalitne zabezpečené lepiacou páskou.

3. Priložený formulár o odstúpení od zmluvy.

Správne zabalenie reklamovaného tovaru

 

Nesprávne balenie

1. Tovar v originálnom balení nie je vybavený žiadnym vonkajším obalom.

2. Je poškodené originálne balenie a sú na ňom nalepené nálepky a štítky.

3. Nepriložený formulár o odstúpení od zmluvy.

Nesprávne zabalenie reklamovaného tovaru